Korzyści z outsourcingu usług Inspektora Ochrony Danych :

– pomoc świadczona przez doświadczonych specjalistów, posiadających bogatą praktykę i aktualną wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych, w   szczególności zaznajomionych z obowiązującymi przepisami prawa, standardami w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury IT (m.in. systemów i sieci) i bezpieczeństwa fizycznego;
– wsparcie w wypełnianiu szeregu obowiązków, jakimi bezpośrednio został obarczony na mocy RODO Administrator danych;
– bieżące wsparcie w dostosowywaniu procesów przetwarzania danych osobowych do zmieniającego się stanu prawnego i zmieniających się wyzwań w zakresie bezpieczeństwa;
–  posiadanie uporządkowanego i spójnego systemu ochrony danych jest bardziej efektywne, a co ważne i tańsze niż doraźne działania naprawcze;
– IOD wypełniający zadania w ramach outsourcingu jest bezstronny i obiektywny, co jest ważne także z uwagi na wymagania RODO, aby IOD posiadał niezależność w strukturze organizacyjnej, nie otrzymywał instrukcji, nie funkcjonował w sytuacji konfliktu interesów;
– zapewnienie spełniania wymogów w zakresie ochrony danych osobowych pozwala Państwu skupić się na działalności merytorycznej i realizacji celów biznesowych.