Świadczenie usług związanych z ochroną danych osobowych rozpoczęliśmy wiele lat temu. Pomagając Państwu na co dzień staramy się bazować na wiedzy i doświadczeniu popartym wieloletnią praktyką. Zyskaliśmy zaufanie Klientów świadcząc stałą obsługę w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz zarówno mniejszych podmiotów jak i organizacji o rozbudowanej strukturze oraz instytucji publicznych. Korzystając z naszego wsparcia w ochronie danych, nasi klienci mogli skupić się na swojej działalności, minimalizując ryzyka związane z ujawnieniem lub utratą danych.

Tym, na co zwracamy szczególną uwagę w naszej pracy jest :

 • Jakość – dbamy o to, aby zachować wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług, co jest możliwe dzięki posiadanej przez nas szerokiej wiedzy zarówno prawniczej, jak i w obszarze IT;
 • Zaangażowanie – staramy się, aby jak najpełniej wykorzystać posiadane umiejętności oraz przekonać osoby zaangażowane w ochronę danych w Państwa organizacji, jak ważny wycinek działalności stanowi ten obszar. Ponadto, ważny jest dla nas efekt naszej pracy w postaci uznania i korzyści osiąganych przez naszych Klientów.

Nasz zespół tworzą osoby posiadające odpowiednie przygotowanie i doświadczenie, specjalizujące się w ochronie danych osobowych : zarówno prawnicy, jak i specjaliści od infrastruktury IT.

Koncentrujemy się na poszerzaniu posiadanej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz nabywaniu nowych kwalifikacji, aby móc zaoferować naszym Klientom usługi na wysokim, profesjonalnym poziomie.

W tym celu uczestniczymy w szkoleniach, warsztatach, konferencjach oraz wymianie doświadczeń, co umożliwia nam ciągły rozwój i nabywanie nowych kompetencji.

Nasz atut to wszechstronny zespół

Nasz zespół tworzą osoby zajmujące się różnymi dziedzinami związanymi z ochroną danych osobowych. To inspektorzy ochrony danych, pełniący wcześniej funkcję administratorów bezpieczeństwa informacji lub ich zastępców.

Grono naszych specjalistów tworzą :

 • Prawnicy – absolwenci studiów wyższych na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, posiadający wieloletnie doświadczenie praktyczne w obsłudze prawnej, realizacji projektów, wdrażaniu nowych rozwiązań prawnych, zdobyte m.in. w organach administracji publicznej, kancelariach prawnych.
 • Specjaliści od infrastruktury IT – praktycy, ukierunkowani na rozwiązania dotyczące m.in. bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia technicznego dla użytkowników w obrębie infrastruktury informatycznej, oprogramowania i sprzętu biurowego oraz w rozwiązywaniu problemów systemowych, sieciowych i sprzętowych zgłaszanych przez użytkowników.
 • Specjaliści od szkoleń, osoby odpowiedzialne za obsługę Klienta oraz budowanie dobrych i długotrwałych relacji.

Są wśród nas osoby :

 • pełniące aktualnie funkcję Inspektora Ochrony Danych (w skrócie ,,IOD’’);
 • posiadające kompetencje audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji potwierdzone certyfikatem;
 • pełniące w przeszłości funkcje Administratora Bezpieczeństwa Informacji i jego zastępcy.

Nasi specjaliści posiadają bogate doświadczenie w:

 • przygotowaniu organizacji do wymogów i zmian wprowadzanych przez RODO,
 • praktycznym pełnieniu funkcji związanych z ochroną danych osobowych, w tym funkcji Inspektora Ochrony Danych,
 • realizacji projektów związanych z ochroną danych m.in. w administracji samorządowej,
 • wypracowywaniu wspólnych standardów związanych z realizacją postanowień RODO m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego, a w dłuższej perspektywie wypracowaniu kodeksu postępowania,
 • udziale w wypracowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001, w tym :
  • tworzeniu polityk, procedur, instrukcji i zaleceń związanych z bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych;
 • uczestniczeniu w audytach ochrony danych osobowych w ramach SZBI;
 • opracowaniu jednolitych standardów w zakresie ochrony danych osobowych dla jednostek organizacyjnych,
 • prowadzeniu szkoleń,
 • audytowaniu organizacji w ramach audytów wstępnych, audytów sprawdzających,
 • doradztwie prawnym.