Tablice interaktywne to narzędzia, które umożliwiają pisanie, rysowanie i wyświetlanie multimediów na powierzchni przypominającej tradycyjną tablicę szkolną.

Tak jak projektory wykorzystane podczas lekcji, wykładu, konferencji lub prezentacji w firmie, sprawią, że te wydarzenia nabiorą innego znaczenia. Wygoda wraz z nowymi technologiami sprzyja przyswajaniu wiedzy oraz kontaktom biznesowym. Tablica interaktywna stwarza ogromne pole do manewrowania za pomocą technologii. Jest to nowa generacja zwykłej tablicy, na której kreślimy znaki. Tutaj wchodzimy z nią w interakcję. Tworzymy nową perspektywę myślenia i widzenia.

Oto kilka zalet związanych z korzystaniem z tablic interaktywnych:

  1. Tablice interaktywne są łatwe w użyciu i idealne dla każdego nauczyciela. Wszystkie operacje można wykonać za pomocą prostych gestów lub kliknięć.
  2. Tablica interaktywna umożliwia korzystanie z różnorodnych multimediów, w tym filmów, obrazów, dźwięków i animacji. Możesz także łatwo tworzyć rysunki i notatki w celu tworzenia dynamicznych, interaktywnych prezentacji.
  3. Korzystanie z tablic interaktywnych może wzmacniać zaangażowanie uczniów w procesie nauki. Mogą one wykazywać większe zainteresowanie materiałem i chętniej uczestniczyć w wspólnych dyskusjach w trakcie zajęć.
  4. Znacznie ułatwia pracę z uczniami o różnych stylach uczenia się i pozwala na różne podejścia do uczenia się. Na przykład nauczyciele mogą używać multimediów do wizualizacji pojęć dla wzrokowców lub dźwięku, aby pomóc słuchowcom lepiej zrozumieć materiał.
  5. Korzystanie z tablic interaktywnych umożliwia znaczne oszczędności na papierze i innych materiałów potrzebnych do tradycyjnych metod nauczania.