Zdalna diagnostyka urządzeń – eMaintance

Wydłużenie czasu pracy urządzenia

System eMaintenance wykorzystuje funkcję
zdalnej diagnostyki firmy Canon
do monitorowania wszystkich sieciowych
urządzeń Canon. W przypadku wystąpienia
awarii lub gdy urządzenie nie działa
w zakładany sposób, dostawca usług jest
o tym natychmiast i automatycznie
powiadamiany drogą elektroniczną (e-mail).
Umożliwia to jego szybką reakcję i wydłuża
czas bezawaryjnej pracy urządzenia.
Proces automatycznego powiadamiania
o wystąpieniu awarii obejmuje zapisywanie
informacji pozwalających pracownikom
centrum serwisowego szybko wybrać
najbardziej skuteczne rozwiązanie – telefon
od specjalisty ds. produktu lub wizyta
technika.

Wydajne zarządzanie tonerem

Można zautomatyzować również zarządzanie
materiałami eksploatacyjnymi. System
eMaintenance automatycznie ocenia poziom
tonera i w przypadku zbyt niskiego poziomu
przesyła zamówienie bezpośrednio
do właściwego centrum serwisowego.
Oznacza to całkowity brak problemów
w postaci nagle kończącego się tonera
i konieczności gromadzenia zapasów
materiałów eksploatacyjnych.

Budowanie profili użytkowych
urządzeń

System eMaintenance pomaga w zdalnej
analizie statusów, obciążenia pracą
i sposobów użytkowania poszczególnych
urządzeń – co jest użyteczne w procesie
wyboru miejsca i sposobu wykorzystania
urządzeń w dużym przedsiębiorstwie