Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie wyposażenia pracowni przyrodniczych!

 

UWAGA! Wnioski JST musi złożyć do 29 maja 2020r. , dlatego warto złożyć je wcześniej!

 

Samorządy mogą zakupić do szkolnych pracowni wyposażenie dostępne na rynku i odpowiadające na zapotrzebowanie danej szkoły, m.in. monitory interaktywne, projektory czy przenośne laboratoria cyfrowe. Proponowane kwoty dofinansowania zostaną ustalone po weryfikacji wniosków.

 

Zachęcamy do skorzystania z formularza online:

https://laboratoriumszkolne.pl/wniosek.html , który w wygodny sposób pomoże utworzyć załącznik nr 4a do wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej. Na stronie https://laboratoriumszkolne.pl/dofinansowanie.html znajdą Państwo również gotowe załączniki 4a, dostosowane do rodzaju pracowni, którą chcą Państwo doposażyć.

Taki wniosek do MEN składa JST. Każda szkoła spełniająca warunki zobowiązana jest do przekazania JST załącznika nr 4a z wykazem zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia pomocy dydaktycznych odrębnie do każdego przedmiotu.

 

Serdecznie zachęcamy do kontaktu z Działem Handlowym TMP (tel. 61 657 62

25 wew. 2) – pomożemy przy doborze, oraz wypełnianiu wniosków.