Finał drugiej edycji rządowego programu „Aktywna tablica”.
Na program w latach 2020–2024 przewidziana jest łączna kwota 361 455 000 zł,  z budżetu państwa, z czego 70 000 000 zł w 2022 r.

Program będzie finansowany w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkoły.

 

BENEFICJENCI PROGRAMU:                      

  • szkoły podstawowe, które nie skorzystały z poprzedniej edycji programu w latach 2017-2019,
  • szkoły ponadpodstawowe,
  • szkoły kształcące uczniów niewidomych,
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących (SOSW),
  • szkoły, które nie skorzystały z programu w latach 2020-2021.

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2021-2024 szkoła może skorzystać z Programu tylko raz.

 

harmonogram programu

 

Sprzęt, który będzie można zakupić w ramach programu Aktywna Tablica to między innymi:

tablice interaktywne, projektory, głośniki, interaktywne monitory dotykowe

 

sprzet dofinansowany

 

Ważne: wymogiem dla szkoły przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym:

 

+48 61 657 6225 wew. 2 (Oddział Poznań)

668 365 809 (Oddział Bydgoszcz)

 

 

 k.strzelczyk@tmp.pl

tel.  692 499 010