Wymóg Ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklaracja dostępności to dokument o dostępności strony www lub aplikacji mobilnej,
którego umieszczanie w Internecie wymaga Ustawa o dostępności cyfrowej. Deklarację
sporządza się wg wzoru Ministerstwa Cyfryzacji dla każdej strony www i aplikacji
mobilnej podmiotu publicznego. Deklaracja musi zostać opublikowana w wersji
elektronicznej, w dostępny sposób, nawet jeśli dotyczy strony www, która nie spełnia
standardu.

Czemu służy Deklaracja Dostępności?

Ma informować osoby niepełnosprawne, czego mogą spodziewać się,
korzystając z danej strony internetowej lub z danej aplikacji mobilnej. Mają być tam też
informacje o dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych budynku
będącego siedzibą podmiotu publicznego.

Przepisy nakazują coroczny – do dnia 31 marca każdego roku – przegląd informacji
zawartych w deklaracjach dostępności, zobowiązując podmiot publiczny do jej
niezwłocznej aktualizacji.

Co zawiera usługa?

 • Sprawdzenie dostepności cyfrowej Strony Internetowej Placówki
 • Utworzenie na WWW modułu Deklaracji dostępności – w pełni
  edytowalnego, w oparciu o wytyczne Ministerstwa Cyfryzacji
 • Zawartość Deklaracji dostępności: wstęp deklaracji, daty publikacji i aktualizacji,
  status pod względem zgodności z ustawą, data sporządzenia Deklaracji i metoda
  oceny dostępności cyfrowej, informacje zwrotne, dane kontaktowe, informacje na
  temat procedury odwoławczej, dostępność architektoniczna, aplikacje mobilne,
  informacje dodatkowe.

W sprawie wyceny prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 61 657-62-25 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@tmp.pl